نبابا شایسته ی تونیست؟ها؟
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

برو بینیم بابا مجید کدوم خریه؟

لبخندلبخندلبخندلبخند      دلقک

 بزن ادامه مطلب


شوخی کردم مجید خیلی هم خله           زبان