حميد آقاجانی مهندس کوچولو

04.gifدوستان عزیز من براتون چند تا از دوستامو و معلمامو مهرفی می کنم.

رفیق سمیمیم: مهدی فکری.مهدی خیلی پسر باهوشی است و میز جلوی من می شیند.

رفیق دشمنم: آقاجون سلیمون(رمزی) که پچه ای لات و خیلی قلدر و بی ادب است می باشد.

بهترین معلمم: آقای عباسی.معلمی بسیار خوب است.

مهربان ترین معلمم: آقای حقیقت خواه.معلمی بسیار مهربان است.

 

/ 0 نظر / 44 بازدید